ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ

လမ်း၈၀ ၂၆လမ်းနှင့် ၂၇လမ်း ကြား

ဖွင့်ချိန်

၂၄နာရီ ဖွင့်ပါသည်

ဆက်သွယ်ရန်

ဖုန်း: +959123456789
အီးမေးလ်: info@hotelnewwave.com

စာပို့ရန်